از این به بعد سعی میکنیم جزوات دانشجویانِ پزشکی مهندسی رو برای دانلود قرار بدیم!

دانشجوی سال آخر پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران سابقه 6 سال تدریس در مدارس (دکتر شریعتی، کیوان و ...)، آموزشگاهها (پیام جاوید، راه برنا و ...) و خصوصی همکاری در ویرایش کتاب زیست شناسی خیلی سبز همکاری در ساخت مجموعه آموزشی حرف آخر (مهندس منتظری) جزوه ژنتیک (انحصاری)

جزوه کامل ژنتیک شامل 5 فصل که موضوعات هر فصل عبارتند از:

فصل اول:
معرفی ساختار و نقش DNA و آزمایش های چارگف، ویلکینز و فرانکلین، واتسون و کریک ، همانندسازی DNA، تعریف مفاهیمی مثل کروموزوم و کروماتید و..، انواع جهش ها