همانطور که میدانید ثبت نام کنکور آغاز شده است،برای راحتی شما یک آموزش تصویری کامل به زبان ساده فراهم آوردیم،برای ورود به صفحه مخصوص این آموزش کلیک کنید