میدونم شرایط خیلی سخته! شاید امروز صبح با خونواده حرفت شده! شاید دعوای بابا مامانت نمیزاره تو درس بخونی!
شاید دنیا شبیه یک جهنم برای تو شده! شاید بعضی وقتا به خودت شک کنی! بگی من میتونم؟


شاید بعضی وقتا بعد ازمون ازمایشی دوست داری بشینی تو بغلِ خدا گریه کنی!


شاید شبا کابوس میبینی! شاید میخوای یه چیزی باشه تا ارومت کنه!


شاید دوست داری یه سفر دورو دراز کنی به اعماق جنگل و چند صباحی با پرنده ها و سنجابا زندگی کنی!


شاید.....


من برات یه سری صداهای ارامش بخش اماده کردم! صدای بهشت طبیعت! قول میدم با گوش دادن این ها ارامش بگیری!


چه حس خوبی داره وقتی با اواز پرنده ها و صدای ابشار بخوابی!


مهم نیست چه مزخرفاتی مغزت بهت میگه! مهم اینه تو با خدایی!


سختیا نیومدن بمونن! سختیا اومدن بگذرن! اونا دوستن! اونا اومدن تا تو خواسته هاتو بهتر بشناسی!


مهم نیست پدر مادرت درکت نمیکنن! مهم نیست اگه بهت خیانت شده! مهم اینه تو خدارو داری!


هر روز صبح بخاطر داشته هات خدارو شکر بگو!


صداهای زیبای طبیعت برای نوازش روحِ پر خراشِ شما!


از صداهای طبیعت لذت ببر دوست من! آرامش تو آرامش من هم هست! از عمق وجودم برای تو ارزوی ارامش میکنم