سیستم عبارتند از مجموعه اجزا با روابط متقابل که هدف معینی رو دنبال میکنند!

این تعریف یک تعریف بسیار رایج در کتاب های جغرافیاست که ما دیدیم! ولی استراتژی یک سیستم چیست و چگونه یک سیستم به هدف خودش میرسه؟

کارکرد های اجزای یک سیستم چطوره؟

آیا در زندگی ما که یک سیستم پیچیدست اتفاق های کوچیک میتونه اخلال ایجاد کنه؟!

چرا سیستم من که هدفش موفقیت در کنکوره به موفقیت نمیرسه!

چرا زندگی من خوب و اوکی نیست!

همه این ها پرسش هایی هستش که در تدریس امروز که در کلاس برای دوستان خوبم انجام دادم پاسخ داده شده!


موارد مورد بررسی


1- تدریس تعریف سیستم و تشریح روابط متقابل آن

2- تشریح مشکلات ممکن برای سیستم و نحوه حل آنها

3- تفکر موشکافانه در سیستم و حلِ تعارضات آن

4- نحوه برخورد با مشکلات در سیستم و حل آنها


امـــیدوارم بتونید سیســـتم زندگیتون رو درســــت اداره کنید!