در پست قبل در مورد استراتژی و انواع استراتژی ها توضیح دادیم!


اما این سوال باقی مونده که بهترین استراژی چی میتونه باشه؟
ما به شما استراتژی توسعه چند بعدی که ژاپنی ها با استفاده از اون پیشرفت شگرفی رو در زمینه صنعتی داشتن معرفی میکنیم!


در رابطه با استراتژی های مختلف توضیح دادیم و متوجه شدیم که هر استراتژی یک عیب داره و اون عیب برای رسیدن به هدف مارو یاری نمیکنه!


به طور مثال استراتژی توسعه منابع موجب عدم تمرکز ما و استراتژی تمرکز موجب عدم حل تمرینات بیشتر میشد!


اما سوال اینجاست که بهترین استراتژی چیست و چگونه میتوان از آن در راستای خوب بودن بهره جست؟


استراتژی عالی استراتژی توسعه چند بعدی هستش! استراتژی توسعه چند بعدی شامل درسایی میشه که شما توی اون ها خیلی خوب هستین! و در مقابل درس هایی هست که شما همیشه در اون نمره خوبی کسب نمیکنید!


شما در استراتژی توسعه چند بعدی حداکثر انرژیتون رو صرفِ درس هایی میکنید از جنس درس هایی که همیشه در اون ها بیست میگرفتید!


چه اشکالی دارد که با 100 زدن زبان عربی رو جبران کنید! یا بالعکس با 100 زدن عربی زبان رو جبران کنید؟بهترین استراتژی برای کسب نمره عالی در امتحان و کنکور استراتژی توسعه چند بعدی هست!

در مورد این استراتژی در آینده فایل هایی رو تهیه و تولید خواهیم کرد و با افرادِ موفقِ ِ استفاده کننده از این استراتژی هم مصاحبه خواهیم کرد!