سلام

اولین شماره گاه نامه پیک صد به سر دبیری من و با صاحب  امتیازیِ آکادمی کنکور دانشگاه تهرانیها پر از مطالب جالب و خواندنی در مورد کنکور منتشر شد

به زودی با امکان خرید فیزیکی در دکه های روزنامه فروشی شهر تهران و امکان خرید پستی برای شهرستانها

پیک صد