.... نرم نرمک می رسد اینک بهار
بهار امسال برای تو دانش آموز کنکوری بوی تعطیلی نمی دهد بلکه فرصتی است که اگر از غافله ی کنکور جا مانده ای با این برنامه آن را تا حدودی جبران کنی و پیشنهاد می کنم این برنامه را با هدف بهبود کیفیت درسی خود اجرا کنید.

مهم نیست تا به حال چگونه بوده این به گذشته خود نکاه نکنید کنکور 1394{ممنون از رضا} پیش روی شماست.
این برنامه یکی از بهترین برنامه های مطالعاتی برای نوروز دانش آموزان است که اگر قصد فروش آن را داشتیم بالای 100 هزار تومان بود درست مثل برنامه هایی که خیلی موسسات و مشاورین می دهند،از همین امروز آن را دانلود کنید و از آن استفاده کنید.
چهارم تجربی (کلیک کنید)
چهارم ریاضی (کلیک کنید)

البته این برنامه صرفا یک پیشنهاده دوستان و کاملا اختیاری است و هر کس می تواند شخصی سازی خودش را انجام دهد.