کنکور 94 داره آخرین نفس های خودش رو میکشه و من سعی میکنم جزوات جمع بندی رو در هر درس و با بهترین کیفیت و کمیت در اختیار شما قرار بدم!

دوستانی که از ابتدا با ما همراه بودند میدونند که در استراتژی مطالعه جزوه رایگان یا حداقل جزوه ای که قبل از انتشار دست بیش از 100 نفر بیشتر بهش خورده باشه  قرار نمیگیره! و همه جزوات بلا استثنا کاملا شخصی و مال کلاس های خصوصی و همایش های اساتید معروف هستند!ارزش  پولی جزوات استراتژی تا بدین لحضه از مرز 20 میلیون تومان گذشته است!

جزوه دینی رو ظهر گذاشتم الان هم جزوه جمع بندی پولی  عربی رو رایگان قرار میدم! جزوه زبان رو هم خودم مینویسم و قرار میدم! با این اوصاف جزوات جمع بندی دروس عمومی شما کامل کامل هست!

فایل تشکیل شده از سه مبحث

1- جمع بندی تمام قوائد عربی کنکور

2- تمامی واژگان کتاب درسی همراه با معنی برای مرور سریع

3-مرور و جمع بندی تمام قوائد ترجمه و بررسی روش های تست زنی