سلام چند جا دیدم این جزوه رو میفروشن!


ولی خوب فروشی نیست و رایگانه!


این سایت


این سایت


و سوژه همیشگی سایت بوقستان


اقدام به فروش این جزوه میکنند!!