جزوه های تفکیکی گزینه دو در ایام عید فقط مختص شاگرداش ارائه میشه! توی این جزوه ها در هر فصل تست های جمع بندی اومده که با زدن اون تست ها همه درس ها برای

شما مرور بشه! برای جمع بندی در دوران عید جزوه های عجیب غریب تهیه نکنید! جزوه هایی تهیه کنید مثلِ این که امتحانشون رو پس دادن!

یک مژده هم بدم به زودی معرفی بهترین منابع جمع بندی کنکور توی سایت گذاشته میشه!


دانلود کنید!