کاملترین دوره تند خوانی ویژه آزمون های کنکور(کارشناسی،ارشد،دکتری با قیمت بی نظیر همراه با نرم افزار ذهن دکتر کاواشیما منتشر شد)
برای مشاهده توضیحات
 کلیک کنیدجلسه اول: آرامش


جلسه دوم:دلایل کندخوانیجلسه سوم: تندخوانی
دانلود:حجم 4 مگابایت

جلسه چهارم: تندخوانی 2

جلسه پنجم: تندخوانی 3

جلسه ششم: تندخوانی 4
دانلود: حجم 6 مگابایت


جلسه هفتم: خواندن با درک 1

جلسه هشتم: خواندن با درک 2

جلسه نهم: خواندن با درک 3

جلسه دهم: خواندن بدون فراموشی 1

جلسه یازدهم: خواندن بدون فراموشی 2

جلسه دوازدهم: خواندن بدون فراموشی 3
دانلود: حجم 6 مگابایت


جلسه سیزدهم: شرایط مطالعه 1


جلسه چهاردهم: شرایط مطالعه 2


جلسه پانزدهم: تکنیک های تقویت حافظه 1


جلسه شانزدهم: تکنیک های تقویت حافظه 2


جلسه هفدهم: تکنیک های تقویت حافظه 3


جلسه هجدهم: تکنیک های تقویت حافظه 4