دوران عید به دلیل ویژگی های خاص خودش از اهمیت بالایی برخوردار است،میتوانید با استفاده مناسب از این بازه تقریبا 20 روزه یک جهش بزرگ را در کارنامه خودتان مشاهده کنید،همانطور که میدانید 12 اسفند در پردیس علم و فناوری خیابان نوفل لوشاتو یک همایش آموزشی فوق العاده راجب نحوه جمع بندی مطالب در دوران عید نوروز برگزار کردیم،در این همایش دانش آموزان به صورت دقیق هرآنچه باید راجب عید میدانستند را فرا گرفتند،علاوه بر آن دو جزوه انگیزشی همراه با تمرینات به دانش آموزان داده شد تا بتوانند روحیه خود را برای مطالعه بیشتر در دوران عید تقویت کنند،میتوانید فایل صوتی این همایش ارزشمند را هم اکنون دانلود کنید