استراتژی اعراض!


توی این فایل در مورد مشکلاتی که ما با دیگران داریم صحبت شده!


مشکلاتی که مارو زجر میده!


شاید واسه شما هم شده که میخواید یه کاری رو انجام بدید! و اتفاقا اون کار رو هم دوست دارید! اما فکر میکنید دیگران راجعم چه فکری میکنن؟


از انجامِ اون کار منصرف میشید!


شاید شما دوست دارید زیر چتر توی بارون بستنی بخورید! اما به این فکر میکنید شاید مسخرتون کنند!


شاید شما دوست دارید شلوار راحت بپوشید! اما بخاطر دیگران!


شاید شما دوست دارید درس بخونید! اما بخاطر دیگران!


بعد از گوش دادن این فایل شما توانایی این رو خواهید داشت که تصمیم های درست بخاطر آینده خودتون بگیرید نه بخاطر هوس های دیگران!


مثلا خودتون تصمیم میگیرید که دکتر بشید! نه بخاطر مامانتون! نه بخاطر باباتون!


یادتون باشه شما بخاطر خودتون زندگی میکنید نه بخاطر دیگران!


شما وقتی بخاطر دیگران رفتار هاتون رو سازمان بدید برده اونها هستید!


انتخاب کن میخوای آقای خودت باشی یا نوکرِ دیگران!


این فایل رو توی سرمای زیر 5 درجه ضبط کردم اما اونقدر صحبتام خودم رو هم مشتاق کرد که سردی رو حس نکردم!


مطمئن هستم دل های شما هم آرامش پیدا میکنه!


دیگران باید تورو همین جوری که هستی بخوان! خودت رو بخاطر دیگران عوض نکن!


اون موقع اونا میشن مجسمه ساز و تو مجسمه که هر طوری میخوان بهت شکل میدن!


موارد مورد بررسی


1- چگونه بدون توجه به حرف های دیگران مسیر خود را انتخاب و ادامه دهیم


2- چگونه کارهایی که به نظرِ خودمان درست است انجام دهیم و کاری به دیگران نداشته باشیم


3- چگونه میتوانیم امور خودرا برای لذت خود ! نه دیگران سازماندهی کنیم!


4- چه کار کنم حرف های دیگران برایم مهم نباشد؟