عُرف این است که همه از حلیات مینالند و از حفظیات خوششان می آید! اما کسانی هم هستند که حلیات خوب ولی حفظیات بدی دارند! تصمیم گرفتم در این فایل رادیو استراتژی محتوایی را تولید کنم که به دردِ عمومِ جامعه! از دانش آموز تا دانشجو! و از معلم تا اساتید دانشگاه بخورد!


استراتژی مطالعه دروس حفظیاتی روش های خاصی را میطلبد! روش هایی مانند کلمه برداری کلیدی! رو نویسی!تصور کردن ذهنی و غیره!


شما با گوش دادن چندین باره به این فایل از رادیو استراتژی مطمئنا دیگر در دروس حفظی کم و کاستی نخواهید داشت!


اضافه کنم این استراتژی برای حفظ کردن فرمول های ریاضی فیزیک و شیمی و حتی قید های زیست شناسی نیز موثر است!


دوست دارم قبل دانلود یه قصه براتون بگم! دو نفر داشتن توی رودخونه غرق میشدن! هر دو تلاش کردن! ولی یک نفر غرق شد! اون کی بود؟ همونی که بیشتر تلاش کرد!


ولی چرا باید کسی که بیشتر از اونیکی تلاش کرد غرق شه؟ جوابش سادست! چون اون شنا بلد نبود!


دانش آموز و دانشجوی عزیزِ من! اول شنا را یاد بگیر بعد پا به عرصه شنا کردن بزار!


برای دریافت رادیو استراتژی روی آیکون سبز کلیک کنید!
زندگیتان استراتژِیک!