دانش آموزان عزیز انسانی رسیدیم به ایستگاه ما قبل آخر،درس آرایه های ادبی اختصاصی را خوب بخوانید چون هم در کنکور و هم امتحان نهایی خیلی به شما کمک خواهد کرد،اگر این درس را خوب بخوانید سوالات آرایه های ادبی ادبیات عمومی را نیز به راحتی میتوانید پاسخ دهید،امروز با همدیگر علاوه بر بررسی بارم بندی این درس به روش مطالعه آن نیز خواهیم پرداخت


روش مطالعه درس آرایه های ادبی اختصاصی در امتحان نهایی

بارم بندی+روش مطالعه


برای دانلود فایل صوتی این ویدیو کافیست اینجا کلیک کنید