روش مطالعه زیست شناسی و موفقیت در آن از زبان دکتر پازوکی!

(طراح سوالات زیست شناسی گزینه 2، دبیر دبیرستان علامه حلی تهران، دارای مدرک دکترای تخصصی میکروبیولوژی