سلام دوستان


به سخنرانی انگیزشی دوستم محمد اکبری مدیر وب سایت تب کنکور حتما گوش بدید


این سخنرانی کوتاه مخصوص دادن انرژی و انگیزه به کنکوری ها تدارک دیده شده!


واقعا زیبا و هیجان انگیزه ...

http://www.toastmasters-sr.org.au/wordpress/wp-content/uploads/2011/09/MotivationalSpchTech.gif

http://www.higherbalance.com/wp-content/uploads/2013/09/listenButton.png