چرا چند روز خوب درس میخوانم ولی باز هم بی انگیزه میشوم؟ 


Ways-To-Motivate-Your-Team-When-The-Going-Gets-Tough


پاسخ قطعی خود را در سمینار انگیزه های درونی بگیرید!


برای ثبت نام رایگان و اطلاعات بیشتر کلیک کنید


با تشکر از دانش آموزان عزیز این سمینار در تاریخ ۲۴فروردین ۹۶ برگزار شد

photo_۲۰۱۷-۰۴-۱۳_۱۱-۲۴-۰۰