دانش آموزان خوبم و مخاطبان عزیز استراتژی مطالعه سلام،طبق روال هر سال امسال هم در همین ابتدای راه صفر تا صد برنامه ریزی را در قالب یک فایل آموزشی خوب برای شما آماده کردم، در سلسله فایل های آموزشی کنکور 98 راجب همه چیز هایی که برای موفقیت نیاز دارید صحبت خواهیم کرد،امروز راجب مهم ترین مسئله یعنی برنامه ریزی صحبت میکنیم و تمام ابعاد آن را با هم بررسی میکنیم