وقتی ترازتان از یک حدی بالاتر میرود رشد تراز خیلی سخت میشود،اما آقای  مهدی عیوضی کار خاصی انجام داده او با تلاش و پشتکار مداوم توانسته به صورت باور نکردنی از تراز ۶۲۰۰ به تراز ۶۹۵۰ برسد،جالب است بدانید مهدی چند روز در بیمارستان هم بستری بوده و سرما خوردگی سختی را تحمل کرده،مهدی شاگرد خصوصی حضوری استاد گلی است که برای تراز های بالاتر تلاش میکند،مهدی دانش آموز آموزشگاه هدف و شاگرد اساتیدی مانند آقای عمارلو و مصلایی نیز هست

برای مشاهده کارنامه آزمون ۲۳ مهر مهدی کلیک کنید

برای مشاهده آزمون ۷ آبان مهدی کلیک کنید

وقتی کسی میتواند با تلاش و پشتکار با وجود کمی کسالت به این تراز عالی در طی فقط یک آزمون برسد شما چرا نتوانید؟