موفقیت هیچ رازی نداره

از تو شروع می شه

دوست خوب من ، زمانی که تصمیم می گیری شرایطت رو تغییر بدی ، شاید به خیلی چیزا فکر کنی

به راهکارها

به مشکلات

و...

اما یه قانون بیشتر وجود نداره:

😊"موفقیت به سن ، وضعیت فعلیت ، وضعیت گذشته" تو هیچ ارتباطی نداره😊

دقت کن ، هیچ ارتباطی

موفقیت شجاعت و شهامت میخواد

خواستن و خواستن و خواستن میخواد

موفقیت ، در یک کلام ، تو رو میخواد

اینکه وقتی هزار نفر بهت میگن نمیتونی ، فقط یک جمله بهشون بگی :

"بشین و تماشا کن!"

💪آدمای رویا دزد ، همیشه وجود دارن.رویای خودت رو محکم نگه دار و براش تلاش کن💪برای ورود به سایت خانم حسن زاده کلیک کنید