میخوام باهات راجع به لحضاتی صحبت کنم که تنها نشستی و هیچ نشونه ای از موفقیت دورو بر خودت نمیبینی!

هیچ نشونی از رویاهایی که یک روزی واسه خودت میچیدی نمیبینی!

هیچ نشونی از اون درصد هایی که واسه خودت تصور میکردی نمیبینی

و هرچی هست نشون از غم و ناراحتی و یاسه!

من بهت میگم تازه الانه که بازی شروع شده ....


فایل انگیزشی برای کسایی که نشونی از موفقیت در کنار خودشون نمیبینن! اما باز ادامه میدن!

http://www.techaudible.org/wp-content/uploads/2014/05/Download-Button1.png


پی نوشت: استراتژی مطالعه زیست شناسی به صورت اختصاصی { فردا بعد از امتحان نهایی ادبیات}