آیا گذشته شما اهمیت دارد؟ فکر میکنید چقدر یک گذشته بد قدرت دارد تا یک اینده را بد کند؟ امروز میخواهیم راجب این صحبت کنیم که اگر یک دانش آموزی تا الان عملکرد جالبی نداشته و حتی نتایج بدی در آزمون های آزمایشی خود گرفته میتواند تغییر کند؟ من با توجه به تجربه تعامل خودم با ده ها هزار دانش آموز تضمین میکنم اگر تو بخواهی تغییر کنی موفقیت امکان پذیر است! در گذشته اعمال و رفتاری داشتی که نتایج امروز تورا ساختند،پس امروز متفاوت فکر کن،امروز متفاوت رفتار کن تا دیگر آن نتایج قبلی را نگیری! مطمئن باش اگر نتیجه نگرفتی یک جای کار میلنگیده،فقط باید آن عیب و ایراد را گیر بیاری و رفع بکنی،نفر یک کنکور و نفر آخر کنکور هر دو انسان هستند و از لحاظ عصبی هیچ تفاوتی با هم ندارند،به هر دو نفر خداوند توانایی های یکسانی بخشیده است،آن ها فقط افکار و اعمال متفاوتی داشتند،به رتبه های برتر که خدا موهبتی نداده بود! همه انسان ها از لحاظ توانایی یکسان هستند فقط خودشان با کارهایی که انجام میدهند نتایج خود را میسازند!امیدوارم همگام با تغییر طبیعت تو هم تغییر کنی و تصمیم به نو شدن بگیری! امروز میخواهیم راجب تغییر صحبت کنیم و انگیزه خود را در آستانه سال نو چندین برابر کنیم برای دانلود فایل صوتی این ویدیو کافیست اینجا کلیک کنید


یک خبر خوب! تخفیف های فوق العاده مرکز مشاوره استاد گلی تا ساعت ۲۱ فردا تمدید شد شما میتوانید نسبت به رزرو مشاوره غیر حضوری با قیمت مناسب اقدام فرمایید،مرکز مشاوره استاد گلی پس از تکمیل ظرفیت دیگر دانش آموز نخواهد پذیرفت