توی این فایل در مدت تقریبا 22 دقیقه تمام مهارت های برنامه ریزی درسی برای شما به زبانِ ساده تشریح شده!

بعد از گوش دادن این فایل شما میتونید یک برنامه ریز موفق شید!

یادتون باشه برنامه ریزی یک مهارته که با تمرین به دست میاد و اولین برنامه ریزی بدترین برنامه ریزیه! و برنامه ریزی در طول زمان بهتر و بهتر میشه!

مباحث مورد بررسی!

1- برنامه ریزی برای آزمون های آزمایشی در دو هفته یا سه هفته!

2- نحوه مرور و جا دادن تست برای جا افتادن مطالب و مفاهیم کتاب درسی!

3- تشریح مدل سازی برنامه ریزی کنکور به زبانِ ساده و حل اشکالاتِ آن

برای دریافت فایل رایگان آموزش برنامه ریزی