شما برای دوران عید خود چه برنامه ای را در نظر گرفتید؟ با توجه به خصوصیات و ویژگی های خاصی که دوران عید داشته و دارد تصمیم گرفتم تا یک فایل آموزشی ویژه برای آموزش نکات کامل برنامه ریزی آن برای شما ضبط بکنم،البته در همایش ۱۲۲ اسفند در نوفل لوشاتو ما راجب عید صحبت کردیم اما یک سری صحبت های مهم دیگر نیز باید با همدیگر میکردیم

باید از درسنامه و کتاب تست خود درست استفاده کنید،فراموش نکنید دوران عید دوران جمع بندی است نه دوران مطالعه کردن! مطالعه یک منبع آموزشی و یا حل تست در دوران جمع بندی با روز های عادی زمین تا آسمان فرق دارد دقت کنید که باید یک استراتژی کاملا متفاوت را در پیش بگیرید با همدیگر بیشتر راجب استفاده از درسنامه و حل تست خواهیم دانست،موضوع بعدی که میتوانیم راجب آن با هم بحث کنیم چند نکته مهم در برنامه ریزیست،مثل مشخص کردن یک بازه زمانی دقیق برای اتمام مبحث و مشخص کردن تعداد تست خاص است،در ضمن راجب آزمون های آزمایشی و ترس از تست زدن در خانه هم با همدیگر صحبت خواهیم کرد،راجب حل تست های ترکیبی و جامع آزمون های سراسری سال های گذشته داخل و خارج از کشور و رقیب تراشی برای خودتان و بحث های انگیزشی! امیدوارم لذت ببرید