کنکور فقط رقابت سواد ها نیست،کنکور رقابت سواد ها و مهارت هاست،شما چقدر در آزمون دادن مهارت دارید؟ آیا میتوانید بدون استرس و آشفتگی یک آزمون خوب را پشت سر بگذارید و چیز هایی را که خواندید وارد پاسخنامه کنید؟ یا همیشه به قدر زحمات خود نتیجه نمیگیرید؟ در این فایل ویدیویی به مشاوره مدیریت آزمون میپردازیم و می آموزیم که چگونه یک آزمون خوب را بدهیم و متناسب با زحماتمان نتیجه بگیریم

برای مشاهده کلیک کنید روی ویدیو

برای دانلود فایل صوتی این ویدیو کلیک کنید