{استراتژی مطالعه درس ها به صورت تستی برای کنکور و کسب درصد های بالا}

نحوه مطالعه و حل تست زیست شناسی برای درصد های بالا

نحوه مطالعه و حل تست شیمی برای درصد های بالا

آموزش برخورد صحیح با درسنامه و پاسخنامه کتاب های تستی

محتوای مشاوره ای مختص انتخاب رشته و پشت کنکوری ها

حل مشکل سربازی پشت کنکوری ها

قوانین و محدودیت های تغیر رشته و انتقال در دوره های مختلف تحصیلی

رشته های نیمه متمرکز و آمادگی برای مصاحبه آنها

محدودیت ها و محرومیت های انتخاب رشته