نویسنده مقاله:استاد گلی انسان شناس و مشاور تحصیلی

دانش آموزانِ من سلام،جغرافیای سوم تقریبا ماهیتی شبیه جغرافیای دوم دارد این جغرافیای پیش دانشگاهی است که تماما با این دو سال متفاوت است در واقع منظور من این هست که شما اگر همان استراتژی که برای سال دوم به کار بردید را برای سال سوم هم به کار ببرید نتیجه مناسبی خواهید گرفت به چند نکته ای که در ادامه یادداشت میکنم توجه کنید

1-قسمت های پایانی نمره بیشتری دارند

قسمت های پایانی یا ترم دوم جغرافیا از اهمیت بیشتری برخوردار هستند بنابراین باید روی ان ها تمرکز بسیار زیادی بکنید مخصوصا قسمت هایی مثل خلیج فارس که به تازگی در چند سال اخیر به کتاب اضافه شده را باید زیاد و با مرور فراوان مطالعه کنید

2-سوال های خط به خط حل کنید

باید منبعی داشته باشید که از خط به خط کتاب سوال طرح کرده باشد در واقع بهترین و تنها ترین راه کسب نمره عالی در جغرافیا همین است، میتوانید از کتاب گل واژه استفاده کنید

3-به تصاویر و نمودار ها توجه بکنید

در سال های اخیر طراح ها چه در کنکور و چه در امتحان نهایی علاقه بسیار زیادی به طرح سوال از تصاویر دارند بنابراین سعی کنید تصاویر کتاب درسی یا نمودار هارا هم تحلیل کنید و یاد بگیرید

4-حتما کتاب را دو دور بخوانید

با یک بار خواندن نمیتوانید به همه ریز جزئیات کتاب تسلط داشته باشید بنابراین حتما باید کتاب درسی را 2 بار بخوانید

به هر حال برنامه پیشنهادی من برای مطالعه جغرافیا بدین ترتیب هست

دوشنبه: بازگشت از امتحانِ ادبیات فارسی و استراحت مرور ترم اول در بعد ظهر دو شنبه

سه شنبه:صبح تا ظهر سه شنبه مطالعه ترم دوم و شب سه شنبه مرور دوباره + یک آزمونِ جامع

موفق و موید باشید دانش آموزان من