استاد شعبانعلی یکی از مدرسین مطرح مذاکره! و دانش آموخته دانشگاهِ شریف در مورد نحوه یادگیری و مطالعه روش های خوبی را در رادیو اقتصاد مطرح کردند!


برای دریافت فایل صوتی رادیو اقتصاد در مورد یادگیری و مطالعه به ادامه مطلب مراجعه کنید