حسن گلی انسان شناس و مشاور تحصیلی

هیچ کس با نشستن سر کلاس دوچرخه سواری یا شنا نمیتواند دوچرخه سوار یا شناگر حرفه ای شود،زمانی میتوانید به مهارت فوق العاده در زمینه تست زنی برسید که حجم تست بسیار بالایی را حل کنید،انجام هر کاری به بهترین شیوه ممکن زمانی امکان پذیر است که بتوانید خودتان را بارها و بارها در معرض آزمایش و امتحان قرار دهید،موفقیت در یک ازمون به تعداد دفعاتی بستگی دارد که از خودتان آزمون گرفتید،تمرکز بیشتر روی درسنامه و درگیر نشدن با تست یکی از مهم ترین آفت های مطالعه است که باید به آن بپردازید،تسلط شما به یک مطلب زمانی به دست می آید که بتوانید آن را ده ها بار از خودتان امتحان بگیرید،هر بار که امتحان آزمایشی را برای خودتان برگزار میکنید آمادگی شما برای شرکت در امتحان اصلی بیشتر میشود،سعی کنید در خانه و هنگام مطالعه به دفعات مختلف تست حل کنید تا برای آزمون اصلی حاضر تر شوید


قسمتی از جزوه تمرین تند خوانی و رفع اشکالات مطالعه استاد گلی