حسن گلی انسان شناس و مشاور تحصیلی

مطالعه بهینه با استفاده از فرکانس های مغز تِزی است که برای اولین بار در استراتژی مطالعه به آن پرداخته میشود و به جرات میتوان گفت این محتوا در بین سایت های فارسی زبان بی نظیر است

به زبان خلاصه شما با شناسایی و تنظیم فرکانس های مغز خود میتوانید بهتر و با کیفیت تر درس بخوانید این مقاله توسط خانم سمیرا احمد کلهری به صورت اختصاصی برای دانش آموزان استراتژی مطالعه ترجمه شده است و در آن از سایت های خارجی معتبر استفاده شده است

در قسمتی از مقاله میخوانیم

مغز ما در طول شبانه روز امواج با بسامدهای متفاوتی از خود منتشر می کند که هر یک از این امواج تأثیرات متفاوتی، بر مغز (فرمانده کل اعمال و احساسات) ما می گذارند

شناخت و استفاده هوشیارانه از این امواج می تواند تأثیر بسزایی برای رسیدن به اهدافمان در زندگی داشته باشد

اگر ما بدانیم مغزمان در شرایط و زمان های ( متفاوت چه نوع امواج با چه محدوده فرکانسی) صادر می کند ،میتوانیم

فعالیت های روزانه مان را به گونه ای تنظیم کنیم ، تا بیشترین بهره وری را از مغزمان داشته باشیم

در ادامه میتوانید این مقاله را به رایگان دریافت کنید با تشکر از خانم احمد کلهری بابت تولید این محتوای ارزشمند