در طول ماه های باقی مانده به کنکور به پخشِ مهم ترین محتوا های آموزشی در مورد یادگیری و مطالعه اقدام خواهیم کرد در قدم اول محتواهایی از استاد شعبانعلی دانش آموخته و استاد دانشگاهِ شریف و مدرس مطرح حوزه مذاکره رو برای شما قرار میدهیم  در این محتواها صحبت های بسیار جذاب و دوست داشتنی در مورد یادگیری و شیوه های آن مطرح شده است که مطمئنا با گوش دادن به آن به درس بسیار علاقه مند تر خواهید شد و در بازه های بعدی مطالعه کیفیت شما بسیار رشد خواهد کرد

در روز های آخر تابستان که بیشتر به استراحت میگذرد بهتر است با چنین صحبت های جذابی سر گرم شوید

برای ورود به سایت استاد شعبانعلی کلیک کنید ...

  • دانلود فایل صوتی هنر یادگیری
  • چند نکته تکنیکی درباره هنر یادگیری
  • دانلود فایل صوتی رادیو متمم درباره هنر یادگیری
  • دانلود فایل صوتی درباره یادگیری کریستالی - با موضوع دروغ و فریب در فنون مذاکره
دانلود فایل ها از صفحات مربوطه رایگان است ...