نسخه چاپی کتاب دوست داشتنی کنکورت را ببوس(راهنمای عملی آشتی با قورباغه کنکور) بالاخره به بازار آمد! این کتاب یک کتاب کاملا ساده و قابل فهم هستش که توی بیش از 20 فصل به تمام دغدغه های شما در زمینه کنکور پرداخته!