سلام بچه ها این جزواتی که میزارم اینجا نمونشو ارزش داره بزاریم توی وب؟


بسته فیزیک

 
جزوه فیزیک مهندس محمدی – مدرس رتبه یک کنکور
متشکل از 4 جزوه در 200صفحه
1.جزوه فیزیک2
2.جزوه فیزیک3
3.جزوه فیزیک پیش
4.جزوه جمع بندی
 
نمونه جزوه مهندس محمدی:   نمونه یک    —    نمونه دو    —   نمونه سه   —   نمونه چهار   —   نمونه پنج

اگه ارزشش رو داره یکی از بچه های فیزیک شناس ایمیل بده جزوه رو بهش بدم واسش یک توضیح خوب بنویسه تا جزوه رو بزارم با اسم خودش توی وب سایت!

منتظرمشکلک قلب در فیسبوک