استاد گلی انسان شناس و مشاور تحصیلی

امیدوارم شما دانش آموز عزیزم کنکور خوبی رو پشت سر گذاشته باشی،ممکنه خیلی از دانش آموزان در یک دو راهی گیر کرده باشند و آن هم پشت کنکور ماندن یا نماندن هست، در این پست سایت به بررسی موضوع پشت کنکور ماندن میپردازیم و معیار هایی رو برای ماندن یا نماندن مطرح میکنیم و پاسخ سوالات ذیل رو پیدا میکنیم و راه کار هایی رو برای پشت کنکوری ها مطرح میکنیم


پشت کنکور بمانم یا خیر؟ آیا پشت کنکور بمانم رتبه خوبی میتوانم کسب کنم؟

کتاب های جدید برای کنکور 96 بخرم؟

پدر مادرم را چگونه راضی کنم؟

چه آزمونی برای پشت کنکوری ها مناسب است؟

و...


پرسش و پاسخ تک جلسه تلفنی نیم ساعته با استاد گلی من باب مسئله پشت کنکور ماندن(بررسی شرایط  شخصی دانش آموز{شامل رنجِ رتبه و دانشگاه و شهر،شرایط خانوادگی،وضعیت سربازی و ارائه راهکار)

برای تنظیم وقت مشاوره پیامک بدید به 09339844187 لطفا به دلیل تنگی وقت استاد  از تماس خود داری فرمایید