پکیج جمع بندی دروس آخر این هفته به ایمیل های ثبت نام کنندگان ارسال میشه بچه ها!


دوستانِ هنر،زبان،انسانی یا بچه های فنی حرفه ای کاردانش میتونن توی پکیج عمومی ثبت نام کنن و پکیج عمومی براشون ارسال میشه!


پس بچه هایی که خواستار پکیج عمومی هستند فقط تا آخر وقت فردا وقت برای ثبت نام دارند!


nomre.blog.ir@gmail.com


نام،نام خانوادگی،مقطع تحصیلی... رو ارسال کنید به ایمیل بالا!


بچه هایِ ریاضی تجربی که ثبت نام کردند لازم نیست دوباره ثبت نام کنند! این فقط برای هنر،زبان، و انسانی هاست!