استراتژی مطالعه

بروزترین مرکز مشاوره تحصیلی

چطوری موقع درس خوندن تمرکز بالایی داشته باشیم؟


تعریف ساده تمرکز
:

تمرکز اصل اول هر پیشرفتی هست، تمرکز یعنی  تعداد زیادی از کارها را با اولویت و دونه به دونه انجام دادن، شاخه های زیادی را نپرید، روی یک شاخه تمرکز کنید ،درست کار کردن بهتر از زیاد کار کردن است، درست مطالعه کردن هدفتان باشد.

 

نکات آموزشی برای تمرکزویادگیری بهتر

۱- باتمام وجود نیت کنید تمرکزکردن شرط اول خوب فهمیدن است.

۲-داشتن سرعت حین مطالعه یکی ازواجبات خواندن بادرک بالا است.

۳-عدم مکث چشم (جمله جمله دیدن تمرکز را زیاد می کند مغزکلمه کلمه خواندن رادوست ندارد).

 

افزایش تمرکز

به حداقل رساندن عوامل حواس پرت کننده را افزایش تمرکز گوییم ، کتاب جلوی ما باشد و لب هایمان تکان بخورد چه معنایی دارد؟ میتوان گفت شما کتاب میخوانی ولی نمیتوان گفت شما آن کتاب را میفهمید یا نه ، پس کتاب جلوی ما باشد و لب خوانی کنیم به معنی تمرکز و مطالعه نیست، تمرکز و مطالعه یعنی با هوشیاری و آگاهی یاد گرفتن ، دنبال چگونه خواندن باشیم نه زیاد خواندن.

استفاده از کرونومتر واقعیت تایم مفید شمارا آشکار می کند، لحظه ای که تمرکز دارید فقط تایم مطالعه محسوب می شود، هیچ وقت بدون کرونومتر کتاب را باز نکنید.

راز تمرکز سرعت است

اگر موقع مطالعه احساس کردید تمرکز کافی ندارید کافیه یه مقدار سرعت مطالعه خود را بیشتر کنید، از راهنما استفاده کنید (انگشت یا خودکار ) به شدت در تمرکز شما تاثیر خواهد گذاشت.

 

تمرکز حواس در مطالعه

ﺑﺮای داﺷﺘﻦ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺣﻮاس، ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺑﻼﺗﻜﻠﻴﻔﻲ ﺧﻮد ﭘﺎﻳﺎن دﻫﻴﻢ، از ﻣﻴﺎن اﻧﮕﻴﺰه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﺘﻨﻮﻋﻲ ﻛﻪ ﻣﺎ را اﺣﺎﻃﻪ ﻛﺮده اﻧﺪ، ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب درﺳﺖ، ﻳﻜﻲ را ﺑﺮﮔﺰﻳﻨﻴﻢ و ﺑﻘﻴﻪ را ﺑﻪ ﺣﺎﺷﻴﻪ ی ذﻫﻦ ﺑﺮاﻧﻴﻢ ، وﻗﺘﻲ ﭼﻨﺪﻳﻦ اﻧﮕﻴﺰه و دﻫﻬﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ در وﺟﻮد ﺷﻤﺎ اﻳﺠﺎد ﺷﻮد، ﻗﺒﻮل ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻛﺎر ﻏﻴﺮ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ،  ﻣﺤﺎل اﺳﺖ ﻛﺴﻲ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺑﺮﺳﺪ و ﻫﻤﻪ ی ﻣﻮﻓﻘﻴﺘﻬﺎ را ﺑﺪﺳﺖ آورد، ﭘﺲ ﺧﻮاﺳﺘﻪای ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻘﻄﻊ از ﺗﻤﺎم ﻣﻮارد دﻳﮕﺮ ﺟﺪیﺗﺮ و ﻣﻬﻢﺗﺮ اﺳﺖ را ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﻴﺪ و ﺑﺎ ﺗﻤﺎم وﺟﻮد ﻓﻘﻂ و ﻓﻘﻂ ﺑﻪ آن ﺑﻴﺎﻧﺪﻳﺸﻴﺪ.

اﻃﻤﻴﻨﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻛﻪ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎی ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ و ﻣﻮﻓﻖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻴﺰ ﻋﻼﻗﻪﻫای ﺑسیا ری داﺷﺘﻪ اﻧﺪ اﻣﺎ اﺻﻠﻲ ﺗﺮﻳﻦ را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺮده و ﺑﻘﻴﻪ را ﺑﻪ ﻋنوان ﻋﻼﻗﻪﻫﺎی ﻛﻨﺎری ﻣﺤﺴﻮب ﻛﺮده اﻧﺪ.

برای رسیدن به اهداف خود، آنها را اولویت بندی کنید و در یک زمان چند هدف نداشته باشید، چون در این صورت قدرت تمرکز خود را از دست می دهید و دیرتر به آرزوهایتان می رسید.

 

 

دارکوب، قهرمان تمرکز

آیا تا به حال دارکوب را دیده اید! این پرنده نسبتاً کوچک چنان سوراخ های عمیقی در بعضی از درختان ایجاد می کند که اگر شما بخواهید مانند آن را با ابزار ابتدائی آغاز کنید کار بسیار سختی خواهد بود، حال آن که نیروی بدنی شما کجا، قدرت و جثه دارکوب کجا؟

دارکوب را فراموش نکنید، این الگویی مناسب برای پیدا کردن راه های ورود به مسأله است، دارکوب یک بار همیشه به نقطه مورد نظر نوک نمی زند، بلکه مدام نوک می زند و حرکت تدریجی دارد.

هر جهشی به جلو، هر پیروزی تازه ای، تولدی نو است و هر تولد همراه رنج و سختی است.

 

برای موفق شدن باید سه اصل اساسی را رعایت کنید:

یک در کارتان تمرکز داشته باشید.

دو در کارتان تمرکز داشته باشید.

سه در کارتان تمرکز داشته باشید.

 

 

فاطمه احمدی، مشاور و روانشناس بالینی


به زودی با یک سمینار فوق العاده در شهر تهران پذیرای شما داوطلبان کنکور 97 خواهیم بود

سلام 
قبل از پرسیدن سوالم تشکر میکنم که وقت میزارین و پاسخ میدین
من بنا به دلایلی نتونستم در ازمون ازمایشی که برنامه ریزی بهتری داره شرکت کنم.و در یه ازمون دیگه شرکت کردم که از برنامش بطور کامل راصی نیستم بنظر شما اگر بخوام برنامه درسیمو با ازمون اول هماهنگ کنم ولی ازمون دومو شرکت کنم مشکلی پیش میاد؟
با توجه به این که زیاد تفاوتی نداره حجم درس ها در ازمون ها
سلام

شرکت کردن در دوتا آزمون به صورت همزمان سمه و اجازه نمیده به هیچکدوم برسید

شما باید با همون آزمونی که شرکت کردید ادامه بدید عزیز و به کمک مشاور شخصی سازیش کنید
سلام 
اگه یه کتاب برای هندسه پایه رشته ی ریاضی بخوام که درس نامه ی کامل کامل داشته باشه و خلاصه باشه بنطرتون خط ویژه بهتره یا ای کیو؟
سلام

خط ویژه
اقای گلی هزینه مشاوره ی خصوصی از راه دور از امروز تا روز کنکور حدودا چقدر میشه؟
سلام

ّبرای اطلاع از نرخ ها به خانم احمدی مسیج بدید در تلگرام

@psychologist_ahmadi95


سلام اقای گلی یه سوال داشتم من بشخصه موقع خوندن درس های حلیاتی مثل ریاضیو فیزیک و شیمی وقتی اهنگ گوش میدم خیلی بهتر میتونم تمرکز کنم!  این بنظرتون خوبه یا بد ؟ باید این کارو ترک کنم؟!
سلام نه هیچ اشکالی نداره
استاد اگه کد سوابق تحصیلی پیش دانشگاهیمونو وارد نکنیم کارنامه کنکور صحیح نمیشه؟؟؟
سلام چرا نمیخوای وارد کنی؟
هرکاری میکردم ایتاد وارد نمیشد کافی نتم زد وارد نشد کد پیش دانشگاهیم مینویسه صادر نشده .... مهلتشم که تموم شده الان.. واسه همین پرسیدم ... تاثیریم داره رو تصحیح کارنامه؟؟.
استاد من کنکورمو خوب ندادم از ۱۷ تیر شروع کردم بین ۵تا۷ ساعت میخونم اونم بخاطر اینکه خودمو برای امسال بسنجم که دیدم میتونم بخونم... به نظرتون خیلی زوده برای ۹۷؟ همه میگن زوده و اینا ولی من میخوام یه سری از درسارو ببندم تو تابستون و اینکه مثل پارسال پیش نرم و نهایت استفاده رو کنم ...
مشکلی پیش نمیاد نگران نباش

هر کسی دیر تر شروع کنه سقوط میکنه! مطمئن باش

اون کسائی هم که میگن زوده مطمئن باش توی بحث کنکور موفقیتی به دست نیاوردن که اینطوری میگن
سلام استاد یه سوال داشتم من وقتی خلاصه نویسی میکنم بهتر میفهم ولی با توجه به وقت گیر بودن خلاصه نویسی تو زیست خلاصه نویسی بکنم؟ سوال دیگه من برنامه ریزی کردم اما نمیدونم مرور رو چه جوری توش جا بدم
سلام ویدئو زیر رو ببین

http://www.aparat.com/v/34dRM
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی

آخرین مطالب
محبوب ترین مطالب
پربیننده ترین مطالب
آرشیو مطالب
پیوندهای روزانه
Designed By Erfan Powered by Bayan

تصویر ثابت