حسن گلی انسان شناس و مشاور تحصیلی

فقط چند روز به بازگشایی مدارس باقی مانده و دانش آموزان روز های انتهای تابستان را معمولا به استراحت و مسافرت میگذرانند،روز های ابتدائی مدرسه برای همه دانش آموزان تداعی کننده خواب آلودگی،صبح ها به سختی از خواب بیدار شدن و عدم تمرکز در کلاس است،در واقع تغییر عادت های دانش آموزان با بازگشت به مدرسه باعث میشود آنها نتوانند آنطور که باید و شاید از کلاس درس استفاده کنند و کلاس های درس روز های اول بیشتر به قلق گیری و عادت دانش آموزان میگذرند،در این فایل صوتی چند نکته مهم را برای بازگشت آسان به مدرسه با هم بررسی میکنم

 برای دانلود فایل صوتی کافیست اینجا کلیک کنید