حسن گلی انسان شناس و مشاور تحصیلی

یکی از بزرگترین موانع موفقیت دانش آموزان وابستگی بیش از حد آنان به گوشی موبایل هست در این پست اپیلکیشنی را معرفی میکنیم که وابستگی شمارا از موبایل میکاهد و شما میتوانید با تمرکز به درس خواندن خود بپردازید

داستان این اپیلکیشن اینگونه است که شما دانه ای را میکارید و برای رشد باید آن را رها کنید! اگر هرگونه فعالیتی با گوشی خود انجام دهید دانه شما زیر خاک خواهد مرد و شما دیگر دانه ای ندارید اما اگر با گوشی خود کار نکنید و اجازه بدهید دانه شما رشد کند بعد از نیم ساعت دانه شما تبدیل به یک نهال میشود پس از نیم ساعت هم اگر دوباره به دانه خود برسید و بار دیگر آن را رها کنید دانه شما به تدریج بزرگ شده و تبدیل به یک درخت میشود این روند را هر روزه ادامه بدهید تا یک جنگل بسازید، دقت کنید نباید پس از اینکه دانه خود را کاشتید دست به گوشی بزنید وگرنه دانه شما زیر خاک خواهد مرد...