سلام دوستان

امیدوار هستم این فایل به درد شما نخوره

مشاوره ایمان سرور پور در مورد کسانی که میخواهند برای کنکور بعدی برنامه ریزی و تلاش بکند