عوامل موفقیت در کنکور ویژگی ها و فاکتور هایی هستند که همه افراد موفق در کنکور آنهارا دارا بوده اند و با استفاده از این قوانین به موفقیت رسیدند،درواقع موفقیت چه در زندگی و چه در کنکور قوانینی دارد که با به کارگیری این قوانین میتوانیم به موفقیت های بی نظیر در عرصه کنکور برسیم،مهم ترین قوانین موفقیت در کنکور در کارگاه مشترک من با همکار خوبم جناب آقای دکتر میر هلی ضبط و در خدمت شما قرار داده شده است،شما با عمل به این قوانین میتوانید شانس موفقیت خود را در کنکور چندین برابر کنید
کارگاه عوامل و قوانین موفقیت در کنکور با تدریس دانش آموختگان دانشگاه تهران
کانال تلگرام دکتر میرهلی رتبه 1 کنکور دکتری

کلیک کنید

کانال رسمی استاد گلی


کلیک کنید