همایش استاد گلی با عنوان شروعی قدرتمند برای نیم سال دوم در استان خوزستان از طرف نمایندگی گزینه دو با حضور صد ها دانش آموز از پایه های مختلف تحصیلی برگزار شد،در این همایش تمام نکاتی که دانش آموزان میبایست راجب نیم سال دوم و قوائد آن میدانستند به آن ها گفته شد،بیش از ۲۰ اسلاید پر محتوا در این همایش ۳ ساعته بررسی شد و یک سانس ۱ ساعته هم به پرسش و پاسخ اختصاص یافت،در نهایت تشکر میکنیم از مردم خون گرم رامهرمز و مدیریت نمایندگی محترم گزینه دو در شهر رامهرمز آقای پرست

همچنین میتوانید چند نمونه عکس از اهدای جوایز به دانش آموزان برتر و تک رقمی گزینه دو توسط استاد گلی را مشاهده کنید