داوطلب عزیز آزمون سراسری سلام حالت خوب هست؟ 


اسم این کارگاه From Zero to Hero هستش جمله ای که واقعا بهش اعتقاد دارم! شما میتونید از 0 استارت بزنید و تبدیل به یک قهرمان بشید

داوطلبان آزمون سراسری این روز ها تقسیم به چند دسته میشن دسته اول دسته ای که بسیار خوب درس خوندن و از خودشون راضی هستند دسته دوم که دست و پا شکسته درس خوندن و زیاد راضی نیستن و دسته سومی که هیچی نخوندن! این مطالب برای دسته دوم و سوم تدوین شده باید به این موضوع اشاره کنیم که اعتقاد قلبی من این هستش که هرکسی از هر سطحی میتونه شروع بکنه و موفق بشه این قانون طبیعته که تلاش و پشتکار و ایمان قوی بی پاسخ نمیمونه فقط کافیه اراده کنید و قدمی بردارید اونوقت هست که شما عالی میشید خیلی خوب میشید بهترین میشید

در این کارگاه شما با ساختاری که باید برای مطالعه و استارت از صفر داشته باشید آشنا میشوید کارگاهی که در اون مبحث شناسی کنکور هم تدریس شده پس اگر دوست داری راجب تک تک مباحث کنکور اطلاعات هوشمندانه ای به دست بیاری حتما گوش کن

بررسی استراتژی هایی برای شروع از صفر


خانه ای از جنس رویا، در خیالم نقش بسته

بر در و دیوار خانه، رنگ آرامش نشسته


خانه ام اگر چه کوچک، سقف آن یک آسمان است

آسمانی رنگ دریا، رنگ آبی، رنگ خواب استدانلود کارگاه From Zero To Hero